Obiectivul general al proiectului

Ca Obiectiv General, proiectul urmărește să dezvolte și să implementeze servicii educaționale complementare (furnizate pentru un număr de 3010 elevi din licee, colegii sau grupuri școlare, elevi provenind de la filiera teoretică, profilul real și de la filiera tehnologică, din regiunile București-Ilfov și Sud-Muntenia), cu scopul creșterii ratei de tranziție către nivelurile superioare de educație. Pachetul de servicii educaționale complementare va conține atât instrumente de consiliere (pentru 3600 elevi), care sunt menite să vină în sprijinul orientării vocaționale și profesionale a elevilor, cât și în sprijinul pregătirii acestora pentru examenul de bacalaureat și pentru nivelul terțiar al educației cu profil tehnic. De asemenea, proiectul urmăreste să dezvolte o serie de instrumente TIC inovatoare care să contribuie la dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor și la îmbunătățirea performanțelor școlare pentru un număr de 3600 elevi. Platforma va include nu doar cursuri audio-video și în format text-electronic, ci și un sistem de evaluare și urmărire evoluției elevilor. Rapoartele de pe platformă vor reprezenta un instrument viabil de autoevaluare, un progres școlar, o cuantificare relevantă a aptitudinilor și vulnerabilităților cognitive ale întregului grup. În ansamblul său, proiectul va genera efecte pozitive pe termen lung prin creșterea calității procesului educațional, va crește potențialul de îmbunătățire a învățământului preuniversitar. Serviciile de consiliere vor oferi oportunitatea elevilor de a fi consiliați cu privire la cum să-și aleagă drumul spre mediul universitar, dar și cu privire la indicatorii cu impact asupra angajatorilor și modul în care elevii își pot crește șansele să acceadă la un loc de muncă stabil pe piața muncii din România. Prin serviciile de consiliere și orientare școlară și profesională, în cadrul cărora elevii vor fi direcționați și instruiți cu privire la viitoarea lor traiectorie profesională, proiectul contribuie la Obiectivul General al POSDRU prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii. De asemenea, serviciile de educație complementară vor contribui și la dezvoltarea capitalului uman.

Obiective specifice:

OS1: Dezvoltarea si implementarea de servicii de orientare si consiliere scolara, care sa vina in sprijinul orientarii vocationale si profesionale a 3600 elevi, de la filiera teoretica- profil real, filiera tehnologica, in vederea facilitarii accesului la nivele superioare tehnice de educatie
La nivelul obiectivelor specifice, proiectul isi propune sa dezvolte si sa implementeze servicii de orientare si consiliere scolara, care sa sprijine orientare vocationala si profesionala a 3600 de elevi de liceu care provin de la filierele teoretice, profilul real si de la filierele tehnologice, cu scopul facilitarii accesului acestora la nivelurile superioare ale educatiei tehnice. Grupul tinta va beneficia de servicii personalizate de consiliere scolara si orientare profesionala, prin care elevii vor avea oportunitatea de a cunoaste mai bine indicatorii considerati importanti in cadrul educatiei tertiare, dar si aptitudinile necesare pentru succesul pe piata muncii. Astfel, unitatile scolare impreuna cu elevii vor fi sprijinite nu doar prin asistenta extensiva la nivel de consiliere, dar si printr-un set de metodologii si bune-preactici menite sa complementeze serviciile de consiliere din scoli si sa imbunatateasca, in cele din urma, nivelul si calitatea educatiei.

OS2: Dezvoltarea unor instrumente care sa faciliteze accesul la o educatie de calitate si care sa contribuie la dezvoltarea competentelor-cheie a 3010 de elevi in vederea imbunatatirii performantelor scolare.
Vor fi dezvoltate si instrumente inovative care sa faciliteze accesul la o educatie de calitate si care sa contriubie semnificativ la dezvoltarea performantelor scolare a 3010 elevi. Acestea se vor materializa intr-o platforma care va livra atat continut educational actualizat in format digital, audio si video, cat si teste on-line pentru materiile selectate. Elevii vor avea astfel oportunitatea nu doar de a beneficia de o suita de instrumente si continut educational on-line, dar si de a extrage rapoarte si recomandari cu evolutia lor in timp pe un domeniu specific. In cadrul aceleiasi platforme va exista o sectiune de intrebari si raspunsuri prin care elevii vor putea sa detalieze cu privire la diferite problem cu care s-au intalnit in incercarea de a intelege materia propusa. In cadrul acestui obiectiv va fi sprijinit un numar de 30 de unitati scolare, din care 5 furnizori de formare profesionala initiala. Sinopticul materialor educationale si al celor de evaluare vor crea oportunitatea de a analiza vulnerabilitatile educationale ale grupului studiat si de a genera un raport final care sa contina nu doar analiza cumulului de teste, ci si un set de recomandari, atat la nivel individual, cat si la nivel de grup. Tot in cadrul acestui obiectiv specific vor fi infiintate centre de studiu si vor fi efectuate vizite de studiu la o universitate tehnica de prestigiu, care vor imbunatati atat calitatea intelegerii materiei propuse cat si raportul elevi/profesor, ridicand ansamblul calitativ al pachetului educational primit de fiecare elev in parte.
Proiectul vine in intampinarea obiectivelor Axei Prioritare 1, prin dezvoltarea procesului de invatare pe tot parcursul vietii si prin facilitarea accesului la educatie si formare profesioanala – prin serviciile educationale mijlocite de instrumente TIC si prin serviciile de consiliere care genereaza concordanta cu piata muncii.  Proiectul este in concordanta cu  DMI 1.1 prin dezvoltarea de mecanisme si instrumente care vor asigura accesul la educatie si competente cheie, prin sprijinul pentru dezvoltarea si inovarea instrumentelor si mecanismelor dedicate formarii profesionale initiale. Proiectul propus isi propune sa implementeze instrumente si alte mecanisme prin care sa imbunatateasca cuantificabil aria invatamantului preuniversitar, dar si sa dezvolte si sa implementeze instrumente prin care sa imbunatateasca invatamantul preuniversitar