Proiectul este conceput pe pachete de activități, asigurând o viziune integrată a demersului de implementare. 

A1. Managementul proiectului – asigură organizarea și buna desfășurare a activităților planificate în proiect, utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare și umane, asigurarea calității activităților din proiect, elaborarea procedurilor de lucru și evaluarea periodică a activităților.

A2. Implementarea măsurilor de informare, promovare și publicitate a proiectului – presupune stabilierea modalităților de susținere a mesajelor, elaborarea documentelor de promovare și informare, asigurarea transparenței activităților din proiect și respectarea regulilor de indentitate vizuală prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală pentru POSDRU 2007 – 2013.

A3. Planificarea și derularea achizițiilor – achiziționarea de echipamente, materiale și servicii pentru implementarea proiectului în condiții optime, cu respectarea legislației aplicabile în vigoare.

A4. Dezvoltarea și implementarea instrumentelor, metodelor și tehnicilor de consiliere și orientare pentru 3600 elevi din licee, filiera teoretică-profil real și filiera tehnologică.
Procesul de consiliere vizează sprijinirea elevilor în începerea sau continuarea procesului de autocunoaștere, prin identificarea, dezvoltarea și valorificarea calităților, a aspirațiilor și motivațiilor profesionale de care dispun, în scopul facilitarii ulterioare a demersului de acomodare la cerințele și specificul unei profesiuni/ciclu educațional superior.

A5. Dezvoltarea și implementarea platformei „eSuport” în vederea extinderii utilizării instrumentelor software pentru îmbunătățirea activității educaționale
Dezvoltarea platformei „eSuport” – suport educațional online de videolecții – va fi folosită în vederea publicării materialelor didactice și ca mediu interactiv dedicat învățării și autoevaluării, inclusiv în format video, pentru grupul țintă.

A6. Dezvoltarea și implementarea instrumentului de tip «Servicii educaționale complementare» la nivelul celor 3010 elevi din licee, de la filiera teoretică – profil real și filiera tehnologica
Activitatea are în vedere pregătirea susținerii examenului național de Bacalaureat, prin acțiunile sale specifice, și se adresează unui număr de 3010 elevi de liceu din grupul țintă al proiectului. Această activitate se va desfășura online prin intermediul platformei eSuport.
Elevii vor beneficia de pregătire suplimentară online la disciplinele matematică, fizică și chimie pe platforma “eSuport”. De asemenea, în cadrul proiectului elevii vor avea posibilitatea să viziteze o universitate tehnică de prestigiu, vor participa la cursuri suplimentare și activități practice aferente celor 3 discipline de interes, prin își vor îmbunătăți atât calitatea înțelegerii materiei propuse, cât și raportul elevi/profesor, ridicând ansamblul calitativ al pachetului educațional primit de fiecare elev in parte. Cei 3010 elevi vor fi evaluați periodic, se vor elabora teste, dar și o analiză referitoare la îmbunătățirea activității școlare a acestora.

A7. Dezvoltarea unor competențe antreprenoriale pentru 1500 elevi din grupul țintă, prin furnizarea unui modul specific
Presupune dezvoltarea unor competențe antreprenoriale, prin furnizarea unui modul specific pentru 1500 elevi din grupul țintă. Elevii vor fi selectați în baza unei metodologii din rândul celor 3010 elevi, printr-o campanie de informare.Scopul acestui modul este de a dezvolta creativitatea și inovația în rândul tinerilor liceeni. Se pune așadar accent pe dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor, a spiritului de inițiativă privată a acestora. Activitatea se va finaliza cu evaluarea grupului țintă, dar si cu înmânarea unei diplome de absolvire, ca urmare a absolvirii acestui modul.