Grupul țintă al proiectului va fi format din 3600 de elevi din învăţământul preuniversitar, de la filiera teoretică– profil real și filiera tehnologică. Grupul țintă va beneficia de servicii personalizate de consiliere școlară și orientare profesională, prin care elevii vor avea oportunitatea de a cunoaște mai bine indicatorii considerați importanți în cadrul educației terțiare, dar și aptitudinile necesare pentru succesul pe piața muncii

Vor fi dezvoltate si instrumente inovative care să faciliteze accesul la o educație de calitate și care să contriubie semnificativ la dezvoltarea performanțelor școlare a 3010 elevi. Acestea se vor materializa într-o platforma eLearning care va livra atât conținut educațional actualizat în format digital, audio și video, cât și teste on-line pentru materiile selectate. Elevii vor avea astfel oportunitatea nu doar de a beneficia de o suită de instrumente și conținut educațional on-line, dar și de a extrage rapoarte și recomandări cu evoluția lor în timp pe un domeniu specific. În cadrul aceleiași platforme va exista o secțiune de întrebări și răspunsuri prin care elevii vor putea să detalieze cu privire la diferite probleme cu care s-au întalnit în încercarea de a întelege materia propusă.

Va fi sprijinit un număr de 30 de unități școlare, din care 5 furnizori de formare profesională inițială. Sinopticul materialor educaționale și al celor de evaluare vor crea oportunitatea de a analiza vulnerabilitățile educaționale ale grupului studiat și de a genera un raport final care să conțină nu doar analiza cumulului de teste, ci și un set de recomandări, atât la nivel individual, cât și la nivel de grup. De asemenea, vor fi înființate centre de studiu și vor fi efectuate vizite de studiu la o universitate tehnică de prestigiu, care vor îmbunătăți atât calitatea înțelegerii materiei propuse, cât și raportul elevi/profesor, ridicând ansamblul calitativ al pachetului educațional primit de fiecare elev în parte.

În cadrul proiectului va fi dezvoltat un modul antreprenorial pentru 1500 elevi. Între regiunile de dezvoltare ale Romaniei există mari decalaje în ceea ce privește baza antreprenorială care se reflectă în indicatorii de dezvoltare economică și socială locală. Elementele de educație antreprenorială introduse prin acest modul vin sa întregească tabloul pregătirii antreprenoriale odată cu disciplina Educație antreprenorială din liceu.