Tiparire rapoarte de cercetare postdoctorala

Postdoctoranzii care doresc tiparirea raportului de cercetare cu sprijinul proiectului sunt rugati sa depuna un CD care sa contina RAPORTUL si LISTA de lucrari stiintifice prezentate/publicate/acceptate, la Biroul AN001 (dl. Cornel CHIRA) pana pe data de 30 noiembrie a.c., cel mai tarziu. Pe CD se va scrie ID-ul proiectului si numele postdoctorandului.

Se vor respecta template-ul pentru raportul de cercetare postdoctorala si ghidul de redactare (cu mentiunea ca singura anexa va fi LISTA DE LUCRARI). Ambele documente se gasesc pe site-ul proiectului (v. anunt “Raport de cercetare final – Cercetatori postdoctoranzi”).

NOTA: Se va menționa, obligatoriu, suportul din partea Ministerului Fondurilor Europene prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (Acknowledgement).

Lucrarile stiintifice in extenso se vor depune, la solicitarea Comisiei stiintifice care valideaza rapoartele de cercetare postdoctorala, separat, pe un alt CD.