Obiective

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii si a performantei profesionale a viitorilor doctori in stiinte si a cercetatorilor care au obtinut titlul de doctor in stiinte, prin participarea si implicarea activa in programe doctorale si post-doctorale, contribuind la dezvoltarea un corp de cercetători-experţi capabili să adopte o abordare interdisciplinară în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării. Evolutiile viitoare ale doctoranzilor si cercetatorilor, rezultatele pe care acestia le vor obtine obtine, impactul
stiintific al acestora vor genera efecte pozitive pe termen lung in societatea bazata pe cunoastere, in care resursele umane competitive reprezinta cheia dezvoltarii.

Obiectivele specifice (ObS) sunt urmatoarele:

ObS1 : cresterea numarului de absolventi si de cercetatori ai programelor de doctorat/postdoctorat care primesc sprijin financiar, determinand astfel cresterea atractivitatii acestui domeniu pentru grupul tinta selectat si cresterea motivatiei pentru o cariera in cercetare;

ObS2 : sprijinirea mobilitatii interne si transnationale, a participarii constante a doctoranzilor si postdoctoranzilor la viata stiintifica europeana prin prezenta la evenimente stiintifice de interes, stagii de pregatire si studii doctorale in cotutela;

ObS3 : imbunatatirea calitatii programelor de doctorat/postdoctorat in ansamblu si a formarii initiale a doctoranzilor si cercetatorilor, care sa le asigure o mai buna insertie pe piata muncii inalt calificate, atat la nivel national, cat si international;

ObS4 : incurajarea formarii echipelor mixte de doctoranzi si cercetatori in beneficiul ambelor categorii, a colaborarii stiintifice intre acestia in cadrul proiectelor de interes comun sau prin schimbul de experiente individuale;

ObS5 : imbunatatirea capacitatii de valorificare la nivelul activităţilor economice a rezultatelor cercetarilor realizate in cadrul programului de doctorat sau de cercetare postdoctorala prin intermediul structurilor de tip „spin off” şi „spin out”, prin dezvoltarea abilitatilor manageriale si antreprenoriale ale grupului tinta;

ObS6 : facilitarea accesului doctoranzilor si cercetatorilor la resurse necesare desfasurarii unei activitati stiintifice competitive, inclusiv europene, si oferirea de oportunitati de dezvoltare profesionala in grupuri de cercetare, inclusiv interdisciplinara;

ObS7 : crearea de oportunitati de dezvoltare profesionala in domenii colaterale domeniului de cercetare ales, prin organizarea de module de studiu de interes general privind managementul proiectelor de cercetare, dezvoltarea competentelor manageriale si antreprenoriale, precum si insusirea de cunostinte si principii privind imbunatatirea capacitatilor de publicare stiintifica, dezvoltarea durabila, etica in cercetare si aspecte legate de drepturile de autor, egalitatea de sanse si gen, nediscriminarea si respectul diversitatii, inclusiv sesiuni de „consiliere/coaching” pentru doctoranzi.

ObS8 : sprijinirea cooperarii intre universitati, centre de cercetare si companii de renume in domeniile stiintifice vizate si crearea/consilidarea de retele intre aceste institutii, atat pentru beneficiul individual al doctoranzilor si cercetatorilor care vor participa la evenimente stiintifice, grupuri comune de lucru sau care vor efectua stagii de pregatire in cadrul acestora, cat si pentru beneficiul institutional.