Activitati

Activitatea 1: Managementul proiectului (L1-L18)
Subactivitatea 1.1: Elaborarea planului de management al proiectului (L1)
Subactivitatea 1.2: Coordonarea generala a activitatilor proiectului
Subactivitatea 1.3: Coordonarea activitatilor financiar-contabile ale proiectului
Subactivitatea 1.4 Derularea activitatilor de natura juridica ale proiectului
Subactivitatea 1.5: Efectuarea procedurilor de achizitii de bunuri si servicii

Activitatea 2: Informare si publicitate (L1-L18)
Subactivitatea 2.1: Elaborarea planului de diseminare a proiectului (L1)
Subactivitatea 2.2: Organizarea a doua (2) conferinte de presa (L1, L18)
Subactivitatea 2.3: Publicarea de comunicate de presa (L1, L9, L18)
Subactivitatea 2.4: Realizarea site-ului web al proiectului si actualizarea sa permanenta (L1-L18)
Subactivitatea 2.5: Elaborarea si multiplicarea materialelor de informare privind activitatile si rezultatele proiectului (L6, L12, L18)
Subactivitatea 2.6: Multiplicarea rapoartelor stiintifice/tezelor de doctorat (L7-L18)

Activitatea 3: Derularea activitatilor contabile si de audit financiar (L1-L18)

Activitatea 4: Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi si cercetatori postdoctoranzi (L1-L18)
Subactivitatea 4.1: Gestionarea burselor de studii
Subactivitatea 4.2: Participarea la evenimente stiintifice de profil in Romania si tari ale UE
Subactivitatea 4.3: Organizarea si efectuarea stagiilor de pregatire/cercetare in tari ale UE
Subactivitatea 4.4: Extinderea infrastructurii de cercetare si imbunatatirea accesului la resurse de informare

Activitatea 5: Monitorizarea si evaluarea activitatii doctoranzilor si postdoctoranzilor (L1-L18)

Subactivitatea 5.1 Dezvoltarea platformei de management al activitatii doctoranzilor si cercetatorilor postdoctoranzi
Subactivitatea 5.2: Monitorizarea rezultatelor activitatii doctoranzilor si cercetatorilor
Subactivitatea 5.3: Evaluarea activitatii doctoranzilor si cercetatorilor postdoc

Activitatea 6: Organizarea de module de studiu de interes general si seminarii stiintifice (L4-L18)
Subactivitatea 6.1: Organizarea de module de studiu de interes general
Subactivitatea 6.2: Organizarea de seminarii stiintifice ale doctoranzilor, pe serii/ani de admitere la doctorat
Subactivitatea 6.3: Organizarea de seminarii stiintifice ale cercetatorilor postdoctoranzi