Rezultate

RA1: Planul de management al proiectului
RA2: 9 Procese verbale ale intalnirilor de management
RA3: Planul de diseminare a proiectului
RA4: 2 Conferinte de presa-de lansare si de inchidere a proiectului
RA5: 3 Comunicate de presa
RA6: site-ul web al proiectului
RA7: Materiale de publicitate si informare
RA8: Tiparirea a minim 42 teze de doctorat si a 50 de rapoarte stiintifice ale cerc. postdoc si multiplicarea a 105 rapoarte stiintifice ale doctoranzilor
RA9: 6 Cereri de rambursare
RA10: 105 doctoranzi sprijiniti
RA11: 50 de cercetatori postdoctoranzi asistati financiar
RA12: minim 105 lucrari stiintifice prezentate de doctoranzi
RA13: minim 50 lucrari stiintifice prezentate de cerc. postdoc
RA14: minim 105 lucrari stiintifice publicate de doctoranzi
RA15: minim 100 lucrari stiintifice publicate de cerc. postdoc
RA16: minim 105 rapoarte de cercetare ale doctoranzilor
RA17: minim 40% doctoranzilor sprijiniti care au obtinut titlul de doctor
RA18: minim 42 teze de doctorat validate de comisiile de specialitate ale MEN
RA19: 50 rapoarte de cercetare ale cerc. postdoc validate de Consiliile Universitatilor
RA20: cel putin 5 conventii de cotutela internationala
RA21: platforma de management al activitatii doctoranzilor si postdoctoranzilor
RA22: 6 Rapoarte ale intalnirilor mixte doctoranzi-postdoctoranzi
RA23: 18 Rapoarte lunare de monitorizare
RA24: Platforma eLearning instalata si configurata
RA25: sapte (7) suporturi de curs/materiale educationale ce corespund modulelor de studiu de interes general
RA26: 210 prezentări ale doctoranzilor la sesiunile ştiintifice (105 x 2 sesiuni)
RA27: 100 prezentări ale cercetătorilor postdoc la sesiuni ştiinţifice (50 x2 sesiuni)